Прием в ППМГ "Акад.проф.д-р Асен Златаров"

Кандидатсвай в нашата гимназия

“В живота ни има неща, които избираме и такива, които ни се случват. Учението в нашата гимназия не е случаен избор. По-скоро е съзнателно ориентиране, път към просперитета. Днес нашето училище след 100-години от ис­торията си и съществуването си доказва, че е мяс­то, което изгражда силни и упорити характери, спо­собни да поемат предизвикателствата на живота. Всеки възпитаник на Ботевградската гимназия е успял да се докосне до духа и, почувствал е традицията, която се крие във всяко кътче от нея. Времето тук обаче е винаги младо и наше, време, в което израстваме и поглеждаме към живота с други очи.

Разбираме, че нещата не винаги са лесни и за да успееш, трябва да се трудиш, да се трудиш… ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров”-гр. Ботевград учи на постоянс­тво, самодисциплина, упоритост, своеобразна осъзнатост, борбеност.”