ППМГ "Акад.проф.д-р Асен Златаров" - Ботевград

Иниовативно училище ППМГ

ППМГ  ”Акад. Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Ботевград

 

 

 

ППМГ “Асен Златаров” – Ботевград e едно от елитните училища в Софийска област.

То е с дългогодишна история и неговите възпитаници са успешно реализирали се граждани на Република България в различни области на живота /Виж панела „Наша гордост”/.

Оповавайки се на традициите и богатия си опит през годините училището е обърнато към всички новости на съвремието и от 2018 г. е одобрено за иновативно училище. Наред с това от 2016 г. е член на Асоциацията на Кеймбридж  училищата.

В ППМГ “Асен Златаров” се обучават 550 ученици, разпределени в 23 паралелки – три маметически за  V, VI и VII клас и по четири паралелки в VIII, IX, X, XI и XII клас. Те се обучават от високо квалифицирани учители по профилите:

 • Приподоматематически
 • Софтуерни и хардуерни науки
 • Природни науки
 • Чужди езици

А от тази година и профил „Предприемачество”.

Учениците ни тази година се представиха много добре на матурите, а 78 са вече студенти от общо дипломирани пред учебната 2018/2019 г. 88 ученици.

Наред със сериозната учебно – възпитателна работа училищено работи по 5 европейски програми „Еразъм”, по 2 проекта по програма за трансгранично сътрудничество, по 1 европейски проект „OSOS” и 8 национални програми. Те са:

I Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+”

 1. „Ефективна комуникация – комуникативни умения” договор №2018-1-CZ01-048217-4
 2. „Отворени към света” – договор №2018-1-EL01-KA229-047898-2
 3. „Чужди езици и STEM науки –ключ към успеха”, договор №2019-1-BG01-KA101-061499
 4. „Да направим снимка” – договор №2019 – 1 – PL01-KA229-065604-2
 5. „Грижа за моята общност” – договор №2019 – 1-PL01-КА229 – 064879-3

II Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – IРА България-Сърбия

 1. Проект „Регион на младежко участие”, сдружение свободен младежки център, който включва ППМГ „Асен Златаров” – Ботевград за обучение в развитието на ученическото самоуправление СВ007.2.22.028
 2. Проект „Fоr everyone saved a tree”, „Да засадим дърво”, Младежко движение за развитие на селските региони в България”, СВ007.2.32.170-SERV-01.

III Европейски проект „OSOS – Open Schools for Open Societies

IV Национални програми

 1. НП „Без свободен час”
 2. НП „ПКТ”
 3. НП „Квалификация”
 4. НП „Ученически олимпиади и състезания” модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”
 5. НП „Мотивирани учители”
 6. НП „Иновации в действие”
 7. НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала”
 8. НП „Осигуряване на съвременна образувателна среда” Модул „Подоряване на условията за експериментална работа по природни науки”

 

Работата дава възможност на учениците да се развиват  и обогатяват във всички насоки, да контактуват със свои връстници от различни страни, да комуникират по езците, които изучат и всичко това работи за да бъдат едни истински граждани на Ботевград, България, Европа и света.

Учениците в гимназията разполагат с 3 компютърни зали, оборудвани с всички постижения в информационните технологи. Наред с това във всички кластни стаи има лаптоп и проектор за нуждите на учебния час.

От 3 г. в профилирана-природоматематическа гимназия се изучава и религия, има различни извънкластни форми като танцов състав, клубове по програмиране, журналистика и математика. Както и различни спортни дейности, за които има също необходимата материална база.

Различни инициативи и празници обогатяват живота в училище, което с всеки изминал ден доказва, че е стъпило здраво на дългогодишните си успехи и е устеремно към бъдещето

И доказва, че е достойно да носи името на големия учен и общественик Асен Златаров.