ИЗТЪКНАТИ БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ

 • Чл.кор.проф.д-р Кирил Мишев
 • Чл.кор.проф.д-р Стоян Михайлов
 • Проф. арх. Благовест Божков
 • Проф. Ради Романски
 • Проф. Румяна Кушева
 • Проф. Илко Врабчев
 • Проф. Марин Симеонов
 • Проф. д-р Стефан Илчев
 • Проф. д-р Марин Ненчев
 • Проф. д-р Тихомир Таков
 • Проф. д-р Цветан Цеков
 • Проф. Петър Савов
 • Проф. Иван Райчинов
 • Проф. д-р Никола Цанков
 • Проф. Нако Ив. Наков
 • Проф. Христо Драганов
 • Проф. д-р Иван Василев
 • Проф. д-р Тодор Пеев
 • Проф. д-р Иван Вълков
 • Проф. Тодор М.Тодоров
 • Проф. д-р Атанас Райнов
 • Проф. д-р Валентин Kоларски
 • Проф. Маргарита Чинова
 • Проф. д-р Продан Стоянов
 • Проф. д-р Марин Диловски
 • Проф. д-р Петко Димитров
 • Проф. д-р Тодор Б.Тодоров
 • Проф. Йордан Йотов
 • Проф. Цоло Михайлов
 • Проф. Младен Младенов
 • Проф. Николай Тодоровски
 • Проф. Пешко Джамбов
 • Проф. д-р Надка Бояджиева
 • Проф. Стиляна Антонова
 • Проф. Георги Райновски
 • Проф. д-р Румен Каканаков
 • Доц. Мая Гайдарова
 • Доц. д-р Петя Димитрова
 • гл. асистент Виолета Петрова

ОБЩЕСТВЕНИЦИ

 • Петър Дилов
 • Иван Николчовски
 • Красимир Живков
 • Симеон Владов
 • Симеонка Влайкова
 • Георги Пеев
 • Павел Райновски
 • Милка Младенова
 • Румяна Пешева
 • Нецо Гарвански
 • Ангел Гешков
 • Тодор Живков
 • Стамен Стаменов
 • Васил Ц. Василев
 • Димитър Василев
 • Венелин Коцев
 • Васил Ц.Иванов
 • Стоян Михайлов
 • Йордан Йотов
 • Васил Михайлов
 • Павлина Чолакова
 • Продан Стоянов


Сигурни сме, че нашето училище ще създаде още много истин­ски хора, в чиито сърца времето няма да заличи чув­ства и трепети от ученическите години. Знаем, че времето тук ще отлети та­ка бързо и неусетно, както отминалото, но ще си тръгне не детето, което с плахи стъпки прис­тъпи прага на неизвестното, на новото, а човек по-зрял, по-силен, по-добър. Сигурни сме, че след години често ще се връщаме до познатата сграда само за да я погледаме и да си спомняме…Нашата гимназия…