От една година  ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ е иновативно учебно заведения и по този повод бе организирана и осъществена Седмица на иновациите към НП “Иновации в действие” обмен между училищата. https://www.youtube.com/watch?v=J7Lt5CzhF7s В периода 11-15.11.2019 г. учениците и преподавателите в ботевградската природо-математическа гимназия проведоха …
“Човек се учи първо да слуша, а след това да говори. “ Тази учебна година в гимназията дойдоха няколко нови учители. Един от тях е Филип Зуберски. Той е много интересна личност и ето защо взехме интервю с този нов учител, а той с радост …

Иновативни уроци и дейности

Цели на иновацията