МАТЕРИАЛНА БАЗА НА ППМГ,,АКАД.ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ГРАД БОТЕВГРАД

Профилираната природо-математическа гимназия  притежава изключително  добре оборудвана  и подържана материална база.

 След  основния ремонт през 2018 година-учебната сграда е с:
 *Повишено ниво на топлоизолираност.
*Ремонтирана покривна конструкция.
*Нова пожароизвестителна  система.
*Подменена електрическа инсталация.
*Модерно LED осветление във всички кабинети,коридори и други помещения.
*Сградата има изградено аварийно стълбище за евакуация  с лесни за използване изходи, според  стандартите за действие при възникване на извънредна ситуация.
*Нова охранителна система с датчици за движение  и камери за наблюдение.

Основния  училищен  корпус  разполага с :
* 13 тринадесет класни стаи,оборудвани с  нови  чинове ,шкафове за учебна  литература,проектори и персонални компютри . Нови окачени тавани –оказващи допълнителна температурна защита и щори в меки цветове са  монтирани във всяка стая.
*Две зали с бърз интернет и удобни работни места за часовете по информационни технологии.
*Два кабинета на първия и втория  етаж се използват за работа на  педагогическия  съветник  и психолога .
*Медицински кабинет на първия етаж  е с необходимото оборудване за първа помощ и прегледи  на ученици,учители и помощен персонал
*Кабинет за БДП-с подновени шкафове за съхраняване на учебни материали и литература.
*Пространно фоайе на втория етаж  за организиране на училищни прояви.
*Училищна лавка –предоставяща закуски и сокове,с  работно време съобразено с двете учебни смени.
*Стаята за обслужващия персонал и охраната  на училището е разположена в непосредствена близост до входовете на сградата,с цел осигуряване на ефикасен пропускателен режим.
*Сервизни помещения

Спортни площадки:
*Затревено футболно игрище с размери за тренировки  (може да се използва и като мини-игрище ).
*Баскетболно игрище с  нови кошове  и асфалтова настилка.
*Волейболно игрище с асфалтово покритие.
*Фитнес зона-мултифункционално спортно съоръжение за кросфит;успоредки и лостове за набиране.
*спортна писта около футболното игрище-асфалтово покритие.

Закрит физкултурен салон-характеристики:

*притежава висок клас на енергийна ефективност-облицован с термопанели.
*хидроизолация на покрива.
*монтирана съвременна мълниезащита
*PVC дограма със стъклопакет –осигуряващ добра осветеност и зашита от студ.
* отоплителна система на природен газ
* защитени с мрежи прозорци.
*ефективно електрическо осветление.

Използване по предназначение:
-спортна зала с възможност за практикуване на колективни спортове(баскетбол,волейбол)  и индивидуални спортове-гимнастика,тенис на маса,фитнес.
-помещение за треньори.
-съблекални за двата пола.
-склад за спортни принадлежности.
–тоалетни

Открита класна стая
*
Дъска за представяне на уроци.
* Пейки с амфитеатрално разположение

 Парково пространство
*Тревни площи
* Богата гама от дървесни видове
*Алеи с асфалтово покритие към двата основни изхода.
*Парково осветление-покриващо основните алеи.
*Пейки за отдих
* Кошове за отпадъци и кашпи за цветя.
* Алпинеум и паркови маси за шах-мат.
*Ограда.